top of page

Het Bestuur

Voorzitter: Leon Willemse

Tel. 06-53223287

Email:leonwillemse@icloud.com
 

Secretaris: Jacqueline Bros

Adres: Weemveld 22

5411 TT Zeeland

Tel. 06-14971790

info@schildersclubdenzolder.nl

schildersclubdenzolder@gmail.com

Penningmeester: Jan Posch

Tel. 06-29567340

Email : jposch@home.nl

Lid: Riet van Lankveld

Tel. 0413-273628/06-12229130

Email: avanlankveld@home.nl

Lid: Akke Strikwerda-Kuiper

Tel. 0486-852876

Email: jenastrikwerda@home.nl

 

Er is geprobeerd van elke groep minimaal 1 afgevaardigde in het bestuur te hebben.

Graag horen wij van de leden ideeën en wensen, dit kun je doorgeven aan het bestuur per e-mail of anderszins.

Adres D'n Zolder:

Kerkstraat 56

Zeeland N-Brabant

 
 

bottom of page